بیمارستان سینای سمنان در نظر دارد جهت تکمیل نیروهای خود در بخش های ذیل اقدام نماید:
۱-کارشناس پرستاری
۲-کارشناس مامایی
۳-واحد تاسیسات
۴-اجاره خودرو به همراه راننده
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۸ اسفند لغایت ۱۴ اسفند سال ۹۷ از طریق سایت زیر اقدام نمایند:
www.SemnanSinahospital.com

  • دفترچه ثبت نام در سایت فوق موجود می باشد.
  • لازم به ذکر است ثبت نام فقط از طریق سایت فوق صورت می گیرد.
تماس با: شرکت پزشکان سینای سمنان