استخدام شرکت‌های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت سال ۱۳۹۷
شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی ، تعدداد ۲۷۱ نفر از افراد فارغ التحصیل ممتاز دانشگاههای برتر را پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ذیل و کسب امتیازات لازم در مصاحبه، استخدام می نماید.
مهلت مجدد ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۲ لغایت روز یکشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۸ می باشد
زمان برگزاری آزمون : روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۶ می باشد
برای اطلاع از شرایط استخدامی و مطالعه دفترچه راهنما اینجا را کلیک نمایید.

تماس با: شركت هاي آب و فاضلاب شهري