یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

 • آقا
 • دارای سابقه کار
 • تمام وقت
 • تجربه قصابی
 • بیخس کار
 • قطعه بندی گوشت
 • حقوق ثابت
 • مزایا
 • خوراک
 • اسکان مجزای متاهلی و مجردی
 • بیمه
 • اسکان

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: 09198897096