لوازم خانگی صداقت سمنان، به یک نیروی آقا برای ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶ در رده سنی ۱۸ الی ۲۵ سال نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر سوالات فقط به شماره زیر پیامک شود:

تماس با: لوازم خانگی صداقت 09123346737