رستوران ضیافت سمنان، به یک نیروی ظرفشور خانم و اقای جوان نیاز دارد.
متقاضیان می توانند رزومه خود را به شماره زیر در واتساپ ارسال نمایند.

تماس با: رستوران ضیافت 09123367339