یک کارخانه تولیدی در سمنان، جهت تکمیل نیروی انسانی خود استخدام می نماید.

  • جوشکار ماهر آقا
  • حسابدار باسابقه خانم
  • مدیر وب سایت مسلط خانم
  • کارگر ساده آقا
  • نیروی اداری خانم

جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

تماس با: یک کارخانه تولیدی در سمنان 33653370-023