• سال تولد:   1369
 • جنسیت:   خانم
 • مدرک:   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • تاریخ دریافت آخرین مدرک:  1393
 • معدل:  14/53
 • وضعیت تاهل:  متاهل
 • شهر محل سکونت:   سمنان
 • محدوده آدرس:  خودساز
 • سابقه کار:  کارآموزی اداره برق، دفتر خدمات قضایی
 • شغل مورد تقاضا:  کار دفتری، اداری و امور کامپیوتری
 • دستمزد پیشنهادی:  طبق قانون کار
 • ساعت کاری:  ساعت اداری

مهارتها و تواناییها

مهارت های هفتگانه ICDL و امور کامپیوتری
تماس با: حمیده قدس 09351599280