• سن:متولد۶۳
  • جنسیت:خانم
  • مدرک:لیسانس حسابداری
  • سابقه: ۱۰ سال
  • شهر محل سکونت: سمنان
  • دستمزد پیشنهادی:قانون کار
  • شغل مورد درخواست: کمک حسابدار, منشی حسابدار, منشی, کارمند اداری
تماس با: خانم مومنی آیدی تلگرام جهت ارتباط@Mm2969