یک کارخانه در شهرک صنعتی سمنان به یک نفر انبار دار واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • حداکثر سن ۳۵ سال
  • تحصیلات دیپلم
  • آشنا به امور انبارداری
  • وضعیت جسمانی سالم و تنومند

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: کارخانه در شهرک صنعتی 33653738-023