یک شرکت در شهرک صنعتی سمنان، به نیروی کار جوان با مشخصات زیر نیاز دارد.
جنسیت: آقا
مدرک تحصیلی: بهداشت کار حرفه ای
حقوق و بیمه: طبق قانون کار
ساعت کاری: ۷ الی ۱۷

برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره زیر تماس گرفته شود

تماس با: شرکتی واقع در شهرک صنعتی سمنان 023-33607540