سالن زیبایی رز سفید به تاتوکار و ناخن کار ماهر با سابقه کار نیاز دارد.
جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: سالن زیبایی رز سفید 09191373693