تاکسی تلفنی داخل شهری امید دارای زنگ خور عالی بوده و به تعدادی راننده با خودرو نیاز دارد.
جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: تاکسی تلفنی امید 09013423300