به یک کارگر ساده خانم و یک آشپز خانم برای کار در رستوران خانه باغ گل نرگس سمنان نیازمندیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: رستوران خانه باغ گل نرگس 09335703602