فروشگاه موادغذایی الماس شهر سمنان، به یک نیروی آقا و خانم جهت همکاری به صورت پاره وقت نیاز دارد.
علاقمندان مایل به همکاری با شماره ذیل (فرجی) تماس حاصل فرمایند.

تماس با: فروشگاه موادغذایی الماس شهر 09123323304