مبل محمد سمنان، به یک فروشنده خانم با روابط عمومی بالا برای ساعات ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱ نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با دایرکت اینستاگرام moblemohammad.ir@ در تماس باشید.

تماس با: مبل محمد