شرکت نوآوران آریاطرح آرا سمنان، از افراد به تعدادی نیروی زیر نیاز دارد:

  • مدیر مالی و حسابداری
  • دستیار اجرایی طرح (لیسانس معماری- لیسانس گرافیک)
  • فوق دیپلم کامپیوتر
  • فوق دیپلم مکانیک
  • نیروی آقای دیپلم
  • نیروی ساده تولید

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ به شماره زیر اقدام نمایید:

تماس با: یک شرکت معتبر 09128329484