گلسرای پدر سمنان، برای تکمیل کادر خود به یک کارگر ساده نیازمند است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرس باغ فردوس، روبروی بانک گردشگری مراجعه نمایید.

تماس با: معماری 09124310307