آب تصفیه ابوذر در سمنان (واقع در خیابان ابوذر شرقی)، به یک فروشنده خانم یا بازنشسته نیازمند است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرند.

 

تماس با: 09194317810