آشپزخانه و سالن لم پا در سمنان، به تعدادی نیروی ماهر برای عناوین شغلی زیر نیاز دارد:

  • دونر زن
  • پیتزاپز
  • ساندویچ زن
  • کنتاکی زن
  • گریل کار
  • باریستا
  • صندوق دار خانم
  • کانترکار خانم

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: کافه رستوران لمپا 09033003141