شرکت کارگزاری بورس جهت ایجاد شعبه سمنان از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط:

  • نیروی خانم
  • دارای مدرک حسابداری، اقتصاد یا مدیریت
  • دارای گواهینامه معامله گری
  • دارای توانایی مناسب در روابط عمومی و بازار

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.

تماس با: شرکت کارگزاری employ.semnan@gmail.com