آبمیوه بستنی لبخند در سمنان، به دو همکار خانم برای شیفت صبح و شیفت شب نیازمند است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: آبمیوه بستنی لبخند 09193314034