برای بوفه بیمارستان شفا در سمنان، به یک فروشنده با شرایط زیر نیازمندیم.

  • خانم
  • دیپلم به بالا
  • ساعت کاری: ۷صبح تا ۲ ظهر

در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: بوفه بیمارستان شفا 09028424912