خانه کیک سمنان، به یک فروشنده ترجیحا آقا نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صورت حضوری مراجعه فرمایید:
آدرس: میدان معلم به سمت میدان مطهری- جنب فروشگاه خانه کالا

تماس با: خانه کیک