دکان تن پوش در سمنان جهت تکمیل کادر فروش به یک همکار خانم با تجربه فروشندگی در دو شیفت کاری صبح و عصر نیازمند است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: دکان تن پوش 02333462216