دفتر دکوراسیون خانه برتر سمنان، به یک نیروی کار ساده به عنوان منشی نیاز دارد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: دکوراسیون خانه برتر 09910721451