شرکت نرم افزاری پانسا(با مدیریت مهندس ذوالفقاری) در سمنان

به تعدادی نیروی مستعد و با روابط عمومی مطلوب به منظور مذاکره و ارائه تراکت به بازار هدف شرکت نیازمند است.

در صورت تمایل با شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایید:
۰۲۳-۳۳۳۳۴۶۷۶
۰۲۳-۳۳۳۳۱۹۰۲
۰۲۳-۳۳۳۳۱۹۰۷

تماس با: شرکت پانسا 33334678-023