شرکت چاپ ارغوان(تولیدی لباس کار و پرسنلی)در سمنان به یک نیروی خانم ترجیحا مجرد، با مهارت راسته دوزی و داشتن انگیزه لازم نیاز دارد.

آدرس: شهرک صنعتی سمنان، خیابان آموزش ۲

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۳۱۰۱۳۰

تماس با: شرکت چاپ ارغوان 02333653650