فروشگاه پوشاک سله بن در سمنان جهت تکمیل کادر فروش خود برای صبح و عصر فروشنده خانم با روابط عمومی بالا استخدام می کند.
برای اطلاع از شرایط بیشتر به فروشگاه مراجعه نمایید.

تماس با: پوشاک سله بن سمنان