فروشگاه پوشاک برک واقع در میدان هفت تیر سمنان، به یک نیروی خانم برای فروشندگی قسمت زنانه فروشگاه، در دو شیفت صبح و بعدازظهر نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: فروشگاه پوشاک برک 09196130294