نانوایی ناصر واقع در میدان سعدی سمنان، به یک شاطر و فروشنده نانوایی سنتی (اقا یاخانم) نیازمند دارد.
جای خواب داده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: آقای دوستمحمدیان 09123319366