پوشاک زاگرس در سمنان، برای شیفت بعدازظهر نیازمند یک فروشنده ی آقا می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۲۳۳۳۳۶۰۶۴۳

تماس با: پوشاک زاگرس 09129424454