فروشگاه پوشاک زنانه نیلی در سمنان، به سه نفر فروشنده خانم به صورت دو شیفت نیازمند دارد.

آدرس: باغ فردوس ۱۰۰ متر پایین تر از میدان مشاهیر

برای هماهنگی بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: پوشاک نیلی 09125315594