کارگاه خیاطی برش سمنان، به یک نیروی کار خانم به عنوان خیاط نیاز دارد.
آدرس: بلوار ولیعصر- جنب مسجد آل محمد
جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: کارگاه خیاطی برش 09194326307