کارگاه چوب رادین سمنان، در زمینه های زیر نیرو جذب می کند.

  • طراحی
  • برش
  • ساخت
  • رنگ آمیزی

شرایط لازم:

  • جنسیت: آقا
  • سن: حداقل ۲۴، حداکثر ۳۰
  • تمام وقت
  • فراغت از تحصیل

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

 

تماس با: کارگاه چوب رادین 09300162860