شرکت سامفر واقع در شهرک صنعتی سمنان، جهت تکمیل کادر خود نیازمند به کارشناس برق خانم در گرایش الکترونیک می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر در ساعت ۷ الی ۱۵ با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: شرکت سامفر 02333652181