یک شرکت تولیدی در سمنان واقع در میدان مطهری جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید .

عناوین شغلی:

  • منشی و مسئول امور اداری در شیفت- خانم و مجرد- صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ با بیمه
  • حسابدار در شیفت عصر از ساعت ۵ تا ۹ – دارای سابقه کار مفید- لیسانس حسابداری

شرایط سنی: ۲۲ الی ۳۰
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره زیر تماس بگیرند.

تماس با: 33336337-023