یک شرکت واقع در سمنان، بلوار معلم، روبروی امور مالیاتی، مجتمع فردوس، طبقه دوم، واحد ۸ به یک نیروی کار حسابدار آقا (باسابقه) نیاز دارد.

ساعت مراجعه:
۱۰ الی ۱۲ صبح

همراه داشتن رزومه ی کاری الزامی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی بصورت حضوری اقدام نمایید.