بوتیک هتل اسفنجان سمنان، جهت تکمیل نیروی انسانی متخصص، افراد ذیل را به همکاری دعوت می نماید.

  • مهماندار- حداقل کاردانی
  • بل من- حداقل کاردانی
  • خانه دار- حداقل کاردانی
  • پذیرشگر- حداقل کارشناسی، مسلط به زبان انگلیسی
  • نیروی خدماتی- حداقل دیپلم
  • نگهبان- حداقل دیپلم
  • باریستا- حداقل کاردانی، همراه با سابقه کار مکفی
  • سالن دار- حداقل کاردانی

برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: بوتیک هتل اسفنجان 31605-021