شرکت طبیعت پارس کهن سمنان به بازاریاب با شرایط زیر نیاز دارد:

  • سابقه کاری در حوزه پخش و فروش مویرگی
  • حقوق اداره کار، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه دندانپزشکی، حق مسکن، بن خواروبار، حق اولاد، ایاب و ذهاب
  • پورسانت فروش با توجه به میزان فروش در منطقه
  • امکان ارتقا و رشد درون سازمانی
  • سایر پرداختی های انگیزشی

جهت ارسال رزومه در ساعات ۸ الی ۱۴ با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۲۳-۳۳۳۰۱۷۰۳

تماس با: شرکت طبیعت سبز پارس کهن (هایلی) 09120396205