شرکت پخش مواد غذائی در سمنانِ به نیروی اقا واجد شرایط زیر برای رانندگی نیاز دارد.
شرایط:

  • با حقوق ۱/۴۰۰ میلیونی و بیمه
  • با سابقه پخش
  • چک بابت ضمانت
  • یک ماه به صورت آزمایشی

لطفا واجدین شرایط با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایند.

تماس با: شركت پخش مواد غذائي 33301145-023