به سه شاگرد واجد شرایط زیر برای اجرای سقف کاذب نیازمندیم.

  • به صورت تمام وقت
  • سن بالای بیست سال
  • در شرف رفتن به خدمت سربازی نباشد
  • دانشجو نباشد
  • باهوش و زرنگ در کار فنی
  • مجرد
  • حقوق ۸ ساعت کاری ۲۵,۰۰۰ تومان

در صورت داشتن شرایط فوق با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: اکبری 09126311451