رستوران ریوان به یک صندوقدار خانم و تعدادی پیک موتوری نیاز دارد.
در صورت تمایل با شماره زیر تماس حاصل فرمایید و یا به صورت حضوری به رستوران مراجعه نمایید.

تماس با: رستوران ریوان 33344422-023