یک فروشگاه به یک نیروی خانم جهت صندوقداری نیاز دارد.
شرایط:

  • آشنا به کامپیوتر
  • سن زیر ۳۰ سال
  • ترجیحا متاهل
  • بدون بیمه

ساعت کاری:
۹ الی ۱۳:۳۰
۱۷ الی ۲۲
آدرس: بلوار مدنی- کوی فلسطین

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: فروشگاه 33332917-023