سیسمونی نیکو جهت تکمیل کادر فروش به نیروی واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • خانم
  • مجرب و باسابقه در زمینه فروشندگی
  • دوشیفت کاری

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: صداقت 09123083531