فروشگاه آرش سمنان، به چند فروشنده خانم و آقا با تجربه برای ۳ شیفت کاری در فروشگاه نیاز دارد.

ساعت کاری صبح:
۹ الی ۱۳:۴۵ با حقوق ۹۰۰ هزارتومان

ساعت کاری ظهر:
۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰ با حقوق ۹۰۰ هزارتومان

ساعت کاری عصر:
۱۶:۳۰ الی ۲۲:۳۰ با حقوق ۱۵۰۰ هزارتومان

آدرس:
باغ فردوس، سمنان، روبروی مانتوسرای میراج،جنب دخانیات طبرستان، پوشاک آرش

در صورت رضایت افزایش حقوق داده میشود.
درصورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: پوشاک آرش 09379888577