یک لوستر فروشی در سمنان به فروشنده با شرایط زیر جهت فروش محصولات لوستر نیاز دارد:

  • جنسیت: خانم
  • وضعت تاهل: مجرد
  • شیفت: دو شیفت یا تک شیفت
  • ساعت کاری: صبح ۱۰:۳۰ الی ۱:۳۰ بعدازظهر ۵ الی ۱۰

آدرس: واقع در بلوار امیرکبیر بعد از راهنمایی و رانندگی ضلع شمالی جنب کبابی البرز .

تماس با: لوسترفروشی در سمنان 09378282736