کیف وکفش سورن در سمنان به فروشنده با شرایط زیر نیاز دارد:

ساعت کاری:
۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰

حقوق:
صبح ها ۵۰۰ هزار تومان
عصرها ۳۰۰ هزار تومان

تماس با: فروشگاه کیف وکفش سورن