سینما هلال از افراد جهت کار در گیشه سینما دعوت به همکاری می نماید.
شرایط:

  • خانم(ترجیحا مجرد)
  • سن ۱۸ تا ۳۵ سال
  • ساعت کاری هر روز از ۱۶ الی ۲۲
  • حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان
  • ۲روز مرخصی در ماه
  • داشتن روابط عمومی بالا و علم حساب و کتاب

افراد واجد شرایط به ایدی زیر مراجعه نمایند:
ali-esmaeilian7@

تماس با: سینما هلال