سالن زیبایی باهارا در سمنان به یک منشی خوش صحبت با روابط عمومی بالا نیاز مند است .

تماس با: آرایشگاه باهارا 33461121-023