نیازمند منشی برای دفتر چتر دانش در سمنان با شرایط زیر می باشیم.

  • مهارتها: آشنا به ورد و اکسل
  • ساعات کاری: صبحها ساعت ۹الی۱۲:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  • حقوق: علی الحساب ۵۰۰
تماس با: دفتر چتر دانش در سمنان 09390830223